معجون خرما
خرمای ویژه
روغن ذرت باورس
روغن کنجد فرابکر باورس
چرم باورس
اسمارت لایف
کنسرویجات وارلی
قهوه عربیکا
اطلاعیه در خصوص زمانبندی بازپسگیری کالاها1 هفته پیش
شرکت کار آفرینان پیشرو باورس به جهت تسریع و دقت در  امر پرداخت مبالغ فاکتور های بازپس گیری شده اقدام به زمانبندی دقیق نموده و براساس تاریخ خرید و شماره فاکتور ها وجوه محاسبه شده را به حساب اعلام شده از طرف بازاریابان محترم واریز می نماید . تاریخ های پرداخ