معجون خرما
خرمای ویژه
روغن ذرت باورس
روغن کنجد فرابکر باورس
چرم باورس
اسمارت لایف
کنسرویجات وارلی
قهوه عربیکا
آمازون و یادگیری از شکست2 ماه پیش
"جف بزوس"، مدیر ارشد اجرایی آمازون که بدون شک یکی از موفق‌ترین کارآفرینان در سراسر جهان است، مستقیما اظهار کرده است که رشد و نوآوری شرکتش براساس شکست‌های آن بوده است.