به شرکت بازاریابی شبکه ای کارآفرینان پیشرو باورس خوش آمدید
تاریخ انتشار : دوشنبه, 11 مرداد 00

اطلاعیه مهم

بسم تعالی

به اطلاع کلیه بازاریابان محترم می رساند ، مطابق آئین نامه اجرایی هیئت عالی نظارت ، وزارت محترم صنعت معدن تجارت

فعالیت همزمان بازاریابان در شرکت های قانونی و شرکت های هرمی یا شرکت های بدون مجوز اکیدا ممنوع بوده و جزء تخلفاتی است که موجب لغو جایگاه در شرکت کارآفرینان پیشرو باورس می گردد.

هم چنین شرکت موظف است این تخلفات را به هیئت عالی نظارت وزارت صمت گزارش نماید تا کدملی بازاریاب متخلف از طرف وزارتخانه جزء لیست سیاه قرار گرفته و این بازاریاب در هیچ یک از شرکت ها قانونی مجاز به فعالیت نباشد.

 

با تشکر

کمیته انضباطی شرکت کارآفرینان پیشرو باورس


طراحی سایت با وبینه