تاریخ انتشار : چهارشنبه, 12 دی 97

تعرفه های پست

1- خریدهای زیر 5 میلیون تومان در کل ماه 15 هزا تومان می باشد.

2- خریدهای بالای 5 میلیون تومان فقط در 5 روز اول ماه رایگان می باشد.

3- خریدهای بالای 5 میلیون تومان از ششم به بعد هر ماه ، به ازای هر 5 میلیون تومان 15 هزار تومان هزینه پست دریافت می شود.