به شرکت بازاریابی شبکه ای کارآفرینان پیشرو باورس خوش آمدید
تاریخ انتشار : یکشنبه, 07 شهریور 00

روند مرجوعي كالا و نحوه فسخ خدمات

بازاریابان محترم که قصد مرجوع کردن کالاهای خریداری شده خود را دارند مطابق بند ط ماده 9 دستورالعمل فعالیت و آئین نامه اجرایی بازار یابی شبکه ای کشور به شرح ذیل می بایست عمل نمایند.
در صورت فسخ قرارداد بازاریاب پس گرفتن محصولات فروخته شده (حداکثر طی 12 ماه نسبت به تاریخ فسخ قرارداد)که قابل فروش مجدد است و استرداد مبلغ دریافتی کالا ی مرجوعی منهای هزینه ارسال  و بازپس فرستادن کالا و سود خرده فروشی تعلق گرفته به بازاریاب از قیمت برای معرف کننده و مالیات غیرقابل استرداد می باشد.
شرکت بازاریابی شبکه ای می تواند کمسیون پرداخت شده در ازای فروش کالای مرجوعی را از کمسیون بعدی بازاریاب سطوح بالاتر کسر نماید.
با عنایت به شرایط موجود حال حاضر کشور و مواجهه با همه گیری بیماری واگیر دار کرونا و در راستای احترام به مشتری و رعایت سلامت و بهداشت ایشان ،در حال حاضر کالاهای مربوط به دسته پوشاک و ارایشی بهداشتی  اعم از لباس و کفش و کیف و... قابلیت مرجوعی و باز پس گیری وتعویض رانداشته و شایسته است قبل از خرید این قبیل کالاها،به این مورد توجه کافی مبذول گردد.
دسته مربوط به مواد خوراکی و کنسرویجات در صورت عدم باز شدن و خارج نشدن از پلمپ محصول،ظرف سه ماه از خرید کالاها توسط بازاریاب،قالبیت ارجاع و استرداد را خواهد داشت.
لازم به ذکر است که کالاهایی که به صورت پیشنهاد ویژه در قالب پک فروخته می شود در صورت باز شدن پک وجدا شدن محصولات  ازهم قابلیت ارجاع و استرداد توسط بازاریاب را نخواهد داشت.
همچنین در صورت مشاهده هر گونه نقص یا وجود هر نوع شواهدی مبنی بر استفاده از کالا در هر دسته ، بازپس‌گیری امکان نداشته و درخواست متقاضی رد می‌شود.
تحویل دهنده کالا بایستی حتما" صاحب کالا بوده و کارت شناسایی صاحب فاکتور هنگام بازپس گیری کالا کنترل می گردد.

کالاهایی که تاریخ انقضایشان از 6 ماه کمتر باشد، قابل استرداد و مرجوعی نیستند.
به استناد بند ط ماده 9 ایین نامه اجرایی تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی پس از مرجوع نمودن کالا توسط بازاریاب،جایگاه تجاری ایشان با عنایت به فسخ قرارداد لغو و غیر فعال می گردد.
در هر حال شرکت کارآفرینان پیشرو باورس مطابق بند ماده 9 آئین نامه اجرایی خود را موظف می داند در جهت جلوگیری از خرید اجباری و ترغیب به خرید محصولات بیشتر از توان مصرفی و انبار شدن کالا نزد بازاریابان مطابق تمامی قوانین موجود در ائین نامه اجرایی در مورد بازپسگیری کالا و همچنین قرارداد بین شرکت و بازاریابان محترم اقدام به بازپسگیری کالا نماید.

لیست کالاهای غیر قابل استرداد در صفحه رسمی سایت متعلق به این شرکت اعلام خواهد شد و بازاریابان پیش از خرید می بایست نسبت به اطلاع از ان قوانین و مقررات اقدام نمایندو عذر عدم اطلاع به هیچ عنوان از سوی بازاریابان پذیرفته نخواهد شد.


طراحی سایت با وبینه