به شرکت بازاریابی شبکه ای کارآفرینان پیشرو باورس خوش آمدید
منشور اخلاقی

شرکت کارافرینان پیشرو باورس به عنوان يک شرکت  دارای مجوز بازاریابی شبکه ای موظف به رعايت اصول، موازين اخلاقي، فريضة تكريم ارباب‌رجوع و جلب رضايت آحاد مشتريان با تأسي از تعاليم آسماني مي‌باشد و تحقق اين امر را به عنوان ضرورتي‌اجتناب‌ناپذير در مسير اهداف عاليه و مقرر سازماني و دستيابي به توسعه فضای علمی کشور به شمار آورده و بر اساس اصل مشاركت، تمامي كاركنان  و بازرایابان خود را در اين مهم، سهيم و مسئول مي‌داند. بر همين اساس، شرکت خود را متعهد ‌دانسته كه اخلاق حرفه‌اي را با لحاظ نمودن اصول مندرج در اين منشور، به نحو احسن انجام دهد 
1. رعایت و اجرای کامل قوانین و مقررات جاری بازاریابی شبکه ای کشور
2. پرهیز از هرگونه تخلف و فعالیتی که منجر به نقض قوانین حاکم بر بازاریابی شبکه ای گردد
3. باور به فرهنگ دینی و ملی و پیروی از آن در گفتار و رفتار خود
4. رعایت نظم ، انضباط و آراستگی پوشش ظاهری مطابق با فرهنگ اسلامی و ملی
5. پایبندی به ارزشهای اخلاقی در ارتباطات و تعاملات فردی و سازمانی با توجه به سه اصل صمیمیت ، صداقت و صراحت
6. پرهیز از فرافکنی و تخریب شرکت های دیگر
7. مشارکت و تشریک مساعی در راستای تحقق اهداف شرکت و اجرای برنامه های آن
8. آموزش و ترویج قانونی کسب ‌و کار
9. حفظ اطلاعات و اسرار شرکت و افراد زیر مجموعه
10. حمایت کامل از افراد زیر مجموعه در راستای رسیدن آنها به اهداف گروهی
11. ایجاد توازن بین منافع فردی و گروهی و افراد زیر مجموعه با اولویت دهی به منافع گروه
12. رعایت احترام ، ادب و متانت نسبت به مشتریان ، همکاران و بویژه پیشکسوتان
13. احترام به سایر شرکت های بازاریابی شبکه ای دارای مجوز و عدم تخریب آنها


 

طراحی سایت با وبینه