تاریخ انتشار : چهارشنبه, 25 فروردین 0

ورود اطلاعات شخصی و بانکی

به اطلاع بازاریابان محترم می رساند 

در صورت پرداخت پورسانت و عدم ارائه صحیح اطلاعات حساب بانکی توسط بازاریابان در پنل کاربری پورسانت وی با ماه بعد واریز می گردد.

لذا خواهشمند است در هنگام ورود اطلاعات شخصی و بانکی دقت لازم را داشته باشید.